Go to Top

Torneo San Xoán

Resultados do Torneo San Xoán Primeira Caregoría: Campión C. P. Celta  Memoria Segunda Categoría: Campión C. P. O Panasco Memoría

CE Tripletas Feminino e Segunda

Este fin de semana celebrouse no Toyo (Almeria) o CE Tripletas Feminino e Segunda Resultados CE Tripletas Femenino 9 º C. P. Galicia 27º C. P. Ensino Resultados CE Tripletas 2º Categoría 13 º C. Tango 29º C. P. A Toxeira